bak er samen iets moois van

Ten voordele van Knoest vzw

Onder het motto 'bak er samen iets moois van' verkopen wij een chocolate chip koekjesmengeling. We hopen mensen aan te zetten tot een leuke bakactiviteit tijdens de vakantie. Zo willen we, volgens het gedachtengoed van Knoest, iedereen een leuke vakantie bezorgen.

Waarom dit goed doel?

Vanuit ons werkveld merken we dat maatschappelijk kwetsbare kinderen niet altijd de kans of mogelijkheid hebben op een leuke vakantie. 'Knoest' biedt hier een antwoord op. Bovendien willen we de gedreven vrijwilligers een hart onder de riem steken.

Knoest vzw

Knoest biedt betaalbare vakanties aan voor maatschappelijk kwetsbare jongeren van 6 tot 14 jaar. Wij willen de kinderen niet alleen een leuke vakantie gunnen, wij willen hen ook zeven dagen lang verlossen van vooroordelen en van preventieve begrenzingen die hun dikwijls opgelegd worden vanwege hun specifieke problematiek.

Via muzische vormingen, natuurexploraties, intensief actieve spelen en meditatieve momenten willen wij de kinderen bij hun vertrek een flinke dosis zelfbewustzijn en zelfvertrouwen meegeven.

Bekijk dit goed doel