Badgekes for Life

Ten voordele van HSP Vlaanderen vzw

10 thema's met unieke ontwerpen gemaakt door 5 verschillende tekenaars.
Uniek is het minste dat je kan zeggen van onze actie.
Buttons, postkaarten en een exclusieve canvas tas.

Waarom dit goed doel?

Katrien, drijvende kracht achter onze actie is zelf een hooggevoelig persoon.
De link naar deze vzw is snel gemaakt.

HSP Vlaanderen vzw

Hoogsensitiviteit (HSP) is een persoonlijkheidskenmerk dat gepaard gaat met een sterker ontwikkeld zenuwstelsel. (15 à 20% van de bevolking)

De westerse maatschappij met zijn ratrace, informatieoverload en constante bereikbaarheid is geen ideaal klimaat voor hoogsensitieve personen. HSP is dan ook vaak een risicofactor voor CVS, burnout, depressie, fibromyalgie, ... Bij kinderen gaat het om leer-, gedrags- en sociale problemen.
HSP Vlaanderen vzw is het platform waar ervaring en wetenschappelijk onderbouwde informatie gedeeld wordt. Dit gebeurt o.m. via preventie door lezingen en cursussen, HSP-Praatkaffees, kinder- en jongerenkampen Groeikracht, het magazine De Cocon, ...

De samenwerking met hulpverleners en leerkrachten draagt ertoe bij hoogsensitieve mensen in de maatschappij te laten thuiskomen.

Bekijk dit goed doel

Video's