Back to Back: Brihang & Het Zesde Metaal

Ten voordele van Streekfonds West-Vlaanderen - De Muziekbank

Brihang & Het Zesde Metaal — ten voordele van Streekfonds West-Vlaanderen vzw - De Muziekbank, een initiatief muziekinstrumenten aankoopt voor kansarme kinderen en jongeren en financiële steun geeft aan muziekprojecten.

Waarom dit goed doel?

Een initiatief muziekinstrumenten aankoopt voor kansarme kinderen en jongeren en financiële steun geeft aan muziekprojecten.

Streekfonds West-Vlaanderen - De Muziekbank

De Muziekbank is een project van het Streekfonds WVL waarmee we investeren in muziek als middel om kansarme en/of kwetsbare kinderen en jongeren te ondersteunen.

1. We kopen zelf instrumenten aan voor kinderen/jongeren in kansarmoede.
2. We zamelen oude instrumenten in om te hergebruiken door organisaties die werken met kwetsbare kinderen/jongeren.
3. We geven financiële steun aan projecten waarbij kinderen en/of jongeren via muziek versterkt worden.

Het voorbije jaar kochten we voor € 3.800 aan instrumenten en wezen we nog eens € 12.650 aan financiële steun toe aan. Onze middelen komen van giften en fondsenwervingsacties zoals ons Buskerpodium op Dranouter en acties in kader van de Warmste Week.

Bekijk dit goed doel