Back to Back: Balthazar & Trixie Whitley

Ten voordele van de korf vzw

Balthazar & Trixie Whitley — ten voordele van De Korf vzw, een multifuctionele organisatie die zorg op maat organiseert voor kinderen en jongeren.

Waarom dit goed doel?

Een multifuctionele organisatie die zorg op maat organiseert voor kinderen en jongeren.

de korf vzw

Organiseren en ondersteunen van begeleidingstrajecten voor kinderen en jongeren in een (tijdelijk) moeilijke leefsituatie, samen met de ouders en het betrokken netwerk. Extra middelen uit concrete acties worden in eerste instantie ingezet voor het aanbieden en organiseren van vrijetijdsinitiatieven voor deze kinderen en jongeren.

Bekijk dit goed doel