BABBELBARAK for LIFE

Ten voordele van vzw Organisatie Broeders van Liefde

Buurt, vrienden en familie samenbrengen om samen te genieten van de kleine en tezelfdertijd grote dingen in het leven!!

Herfstwandeling
Wafelenbak
HerfstBAR
Jukebox for LIFE
Stoffenverkoop (La Maison Victor)
Live muziek

Meer moet dat niet zijn.

Waarom dit goed doel?

We willen lokaal een extra bijdrage leveren voor een mooi en goed doel. Op deze manier kwamen we bij de Babbelbar van OC De Beweging terecht!

Gekoppeld aan hun activiteiten ivf daginvulling voor mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen.

Cliënten worden er tijdens weekdagen ontvangen in het dagcentrum te Bottelare of in Gijzenzele en kunnen er deelnemen aan verscheidene ateliers. Er is een uitgebreid aanbod met creatieve, sociale of semi-industriële accenten.

vzw Organisatie Broeders van Liefde

Broeders van Liefde is de overkoepelende vzw van verschillende voorzieningen voor personen met een beperking en mensen met een psychische kwetsbaarheid in België. In verschillende van onze voorzieningen worden deelprojecten voor de Warmste Week gerealiseerd. Steun je één van onze projecten, vermeld dan bij storting welk project. Wij zorgen ervoor dat elke gift integraal bij het juiste project van onze vzw terecht komt.

Bekijk dit goed doel