B-ILD tekent voor Levenslust

Ten voordele van Huize Levenslust VZW

Gedurende de start van de warmste week tot de einddatum verkopen wij potloden ten voordele van Huize Levenslust. De opbrengst van onze actie gaat 100% naar Huize Levenslust.

Waarom dit goed doel?

Wij dragen de missie van Huize Levenslust, nl. een aangename thuis bieden aan kinderen en jongeren een warm hart toe. Graag steunen wij hen dan ook in hun missie.
Onze actie wordt georganiseerd door het architectenbureau B-ILD die momenteel ook de nieuwbouw voor Huize Levenslust uitvoert.

Huize Levenslust VZW

Huize Levenslust vzw is een organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg. Ze bieden plaats aan 12 kinderen en jongeren, van 0 tot 18 jaar, zowel jongens als meisjes.
Deze kinderen kunnen omwille van omstandigheden tijdelijk niet bij hun ouders blijven. Naast de residentiële opvang voorzien we ook in begeleiding van de jongeren en hun context.
Huize Levenslust is een kleinschalige organisatie en streeft ernaar om de kinderen op te vangen in een warme, huiselijke omgeving. Samen goed opvoeden!

Bekijk dit goed doel