AZ-Vesalius -IBDKliniek: snoepjes- en koekjesverkoop

Ten voordele van Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging

In het kader van de warmste week willen we graag vanuit het AZVesalius en de IBDKliniek een actie opstellen waarbij we violetjes en "darmkoekjes" verkopen voor het goede doel.
De opbrengst zal gaan naar CCVvzw, de patiëntenvereniging voor mensen met de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa.
Kom langs op 30/10, 18/11 en 16/12, telkens van 10.00 tot 14.00 uur in de inkomhal van campus Tongeren, en koop een voorraadje lekkers.

Waarom dit goed doel?

Als IBD-kliniek van het AZ Vesalius proberen we elke dag kwaliteitsvolle zorg te bieden aan patiënten met Colitis Ulcerosa of de ziekte van Crohn. Deze darmziekten zijn chronisch en kunnen een grote impact hebben op het dagelijkse leven van de patiënten. Vanuit de IBD-kliniek proberen we hen hierin te ondersteunen via laagdrempelige zorg van onze artsen en verpleegkundigen. De ondersteuning van de patiëntenvereniging is hierbij een mooie aanvulling.

Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging

Het wordt voor een patiëntenvereniging zoals de Crohn en Colitis ulcerosa Vereniging vzw steeds moeilijker om de leden een waardevol tijdschrift, informatieve folders en kwaliteitsvolle service te bieden zonder daarbij beroep te doen op financiële steun. Ook het inrichten van informatienamiddagen, het updaten, vernieuwen en in stand houden van de website en het organiseren van een jaarlijkse Studie- en Ontmoetingsdag vergen een grote financiële inspanning.
De jaarlijkse onderzoekbeurzen die toegekend worden aan jonge artsen en wetenschappers, die, door onderzoek naar oorzaken en nieuwe behandelingen het lot van mensen met Ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa trachten te verbeteren, worden zeer gewaardeerd.

Bekijk dit goed doel

Video's