Awareness video

Ten voordele van Varen voor Autisme vzw

Deze actie is gesponsord door Medianaut: de video staat live (check https://www.varenvoorautisme.be/project-horizon/).

Waarom dit goed doel?

De vzw streeft ernaar om mee begrip voor en inzicht in autisme te bewerkstelligen.

Varen voor Autisme vzw

Voor heel wat gezinnen in Vlaanderen is autisme dagelijkse realiteit. Personen met autisme zijn een enorm kwetsbare groep in onze maatschappij. De kern van ons project is de bewustmaking van meer begrip voor autisme in onze samenleving.

We willen daarom autisme op een leuke manier belichten: ter land, ter zee en in de lucht.
Het project Horizon biedt gezinnen met kinderen/jongeren die autisme hebben een gratis boottrip aan met onze RIB op zee (type motorboot dat ook gebruikt wordt door rescue, politie, leger).

We willen met ons project dus zoveel mogelijk kinderen op hun manier laten genieten van een gratis tripje op zee. Welbevinden staat voorop. Uiteraard gaan de ouder(s), broer en zus eveneens mee. Dit alles gratis.
We willen tevens een benefietfeest organiseren in 2020. Ook een vliegerfeest aan zee staat op onze agenda in 2020. Zo brengen we project Horizon 'ter land, ter zee en in de lucht'.

Onze eerste video: https://www.varenvoorautisme.be/project-horizon

Bekijk dit goed doel