Autisme for Life

Ten voordele van Vlaamse Vereniging Autisme

We organiseren verschillende Inleefsessies Autisme, een kerstmarkt, een popup Infohuis en we zorgen voor een leuke filmavond met Mind My Mind!

Meer informatie volgt nog!

Waarom dit goed doel?

Samen met #teamVVA en onze vrijwilligers willen wij ook een leuke actie doen voor onze eigen vereniging.

Vlaamse Vereniging Autisme

VVA brengt mensen met autisme, hun ouders, familie & sociaal netwerk samen. Onze hoop is dat door de samenleving te informeren en te activeren uiteindelijk mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn.
VVA vertrekt hiervoor vanuit de kwaliteiten van personen met autisme. We tonen dat mensen met autisme specifieke noden hebben die voor elke persoon met autisme weer anders kunnen zijn.

In het DNA van VVA zit het NOOZO-principe: Niets Over Ons Zonder Ons. Dit betekent dat we mensen met autisme zoveel mogelijk bij onze werking betrekken door hen ook actief als vrijwilliger en als ervaringsdeskundige aan de slag te laten gaan.

Bekijk dit goed doel