ARTWORK for LIFE

Ten voordele van Vlaamse Vereniging Autisme

Ik maak beeldjes uit klei, tekeningen en schilderijen.
De schilderijen zijn gemaakt met waterverf en aquarelverf. De tekeningen met verfstiften.

Waarom dit goed doel?

Ik Anna, 11 jaar, heb zelf een autismespectrumstoornis en wil andere kinderen en volwassenen met autisme helpen :-).

Vlaamse Vereniging Autisme

VVA brengt mensen met autisme, hun ouders, familie & sociaal netwerk samen. Onze hoop is dat door de samenleving te informeren en te activeren uiteindelijk mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn.
VVA vertrekt hiervoor vanuit de kwaliteiten van personen met autisme. We tonen dat mensen met autisme specifieke noden hebben die voor elke persoon met autisme weer anders kunnen zijn.

In het DNA van VVA zit het NOOZO-principe: Niets Over Ons Zonder Ons. Dit betekent dat we mensen met autisme zoveel mogelijk bij onze werking betrekken door hen ook actief als vrijwilliger en als ervaringsdeskundige aan de slag te laten gaan.

Bekijk dit goed doel