Artoos group for life

Ten voordele van Huntington Liga

Het hele jaar door hebben wij een mini winkeltje in onze afdeling met koeken en snoep om de kleine hongertjes of de grote nood aan suiker te blussen. Op het einde van het jaar hebben we nog een kerstdrink waar ook soep, hotdogs, zelfgemaakte kerstkaartjes, … verkocht zullen worden. Deze opbrengst gaat integraal naar ons goede doel.

Waarom dit goed doel?

Mijn mama, broer, opa en nonkel lijden aan deze ziekte. Vermits het een onbekende ziekte is, ontvangen ze niet zo veel steun maar hebben dat zeker en vast heel hard nodig.

Huntington Liga

De Huntington Liga vzw brengt mensen betrokken bij de ziekte van Huntington bij elkaar. De ziekte van Huntington is een neurologische, degeneratieve, erfelijke aandoening die de hersenen aantast en een fysieke, mentale en psychische aftakeling tot gevolg heeft. De ziekte vangt doorgaans aan op middelbare leeftijd. Kinderen van een huntingtonpatiënt hebben 1 kans op 2 om deze ziekte over te erven. De Huntington Liga organiseert zelfhulpactiviteiten voor alle betrokkenen. Naast de diverse lotgenotenbijeenkomsten wordt er tweemaal per jaar een vakantieweekend georganiseerd waar patiënten individueel of samen met hun gezin kunnen aan deelnemen. Om de lage drempel van deze activiteiten te verzekeren worden ze gratis of tegen een zeer lage deelnameprijs aangeboden.

Bekijk dit goed doel