Arteveldehogeschool Ontbijtactie Campus Hoogpoort

Ten voordele van Tejo Gent

De medewerkers van Arteveldehogeschool in campus Hoogpoort kopen op donderdag 19 december een kerstontbijt waarvan de opbrengst geschonken wordt aan Tejo Gent.
Het ontbijt bestaat uit eerlijke en heerlijke chocolademelk, boterkoeken geschonken door Panos Langemunt en Bakkerij Himschoot Gent en mandarijntjes.

Waarom dit goed doel?

We vinden het belangrijk dat elke jongere zich goed in z'n vel voelt. Mentale weerbaarheid kan groeien door de aanmoediging van vrienden, familie, docenten. En soms is professionele hulp nodig om problemen te overwinnen. Daarom is het werk dat Tejo Gent doet van onschatbare waarde voor het welbevinden van jongeren.

Tejo Gent

Als jongeren het even niet zien zitten en om te voorkomen dat de probleemsituatie escaleert, biedt TEJO Gent gerichte therapeutische hulpverlening aan die laagdrempelig, anoniem en gratis is.

Gemotiveerde en deskundige jeugdtherapeuten begeleiden de jongeren, tussen 10 en 20 jaar, en ondersteunen de jongeren in hun persoonlijk traject.

Elke maandag, woensdag, donderdag en zaterdag, zijn er therapeuten beschikbaar in het
gezellige TEJO-huis in het centrum van Gent.

Je vindt ons terug op facebook en op www.tejogent.be

Bekijk dit goed doel