Arrosticini

Ten voordele van belgische vereniging longfibrose vzw

Er werden arrosticini aangeboden

Waarom dit goed doel?

Dit doel werd door de personeelsleden van de Federale Politie Limburg verkozen als goed doel.

belgische vereniging longfibrose vzw

Het doel van de vereniging is om de positie van longfibrosepatiënten te verbeteren door:
• bevordering van onderzoek naar adequate behandelingswijzen
• de ziekte onder de aandacht te brengen in de medische wereld en daar buiten
• ondersteuning te geven aan patiënten en hun familie op het gebied van voorlichting en via contact met lotgenoten.
Om deze doelstellingen te behalen ontwikkelt de vereniging verschillende activiteiten en geeft voorlichting. Door regelmatig bijeenkomsten in te richten willen we zoveel mogelijk lotgenoten en hun familie bereiken en betrekken bij onze werking teneinde ervaringen uit te wisselen.
Centraal staan vooral de sociale gevolgen voor de patiënt en zijn naaste omgeving.

Bekijk dit goed doel