aropa4life

Ten voordele van Aropa

Ik verkoop pannenkoeken, 10 stuks voor €5 vooraf te bestellen en af te halen vanaf 9/12/2019 tot 13/12/2019
En
Ik verkoop zandkoekjes, 6 stuks voor €2 vooraf te bestellen en af te halen vanaf 11/12/2019 tot 13/12/2019

Waarom dit goed doel?

Omdat mijn ouders en hun vrienden hun keihard inzetten voor deze vzw en ik ook graag mijn steentje wil bijdragen.
En ikzelf als (stief)moeder, als ouder het maar al te goed besef dat elke cent nodig is voor je kind en zijn/haar toekomst.

Aropa

De vzw Aropa bestrijdt armoede, vooral bij kinderen, in en rond Oostende.Wij ondersteunen diegenen die door alle mazen van het net glippen en voor wie onmiddellijke hulp geboden is.De vzw probeert kinderen die moeten leven in armoede evenveel kansen te geven als andere kinderen.De tussenkomsten verlopen zoveel mogelijk via erkende hulpverleners die aan thuisbegeleiding doen.De steun neemt allerhande vormen aan(het betalen van zomerkampen, voetbaluitrusting,schoolmateriaal en -maaltijden,geneeskundige zorgen,busabonnement,...)De acties van Music for Life zouden een grote steun voor onze vzw betekenen.Onze solidariteit, vooral met de kinderen getroffen door kansarmoede, is nu meer dan ooit nodig.Want armoede is en blijft een onrecht!

Bekijk dit goed doel