Armonea goes spaghetti!

Ten voordele van De Vlieger

Bereiding en verkoop
- op 10/12: spaghetti
- op 17/12: huisbereide desserts
Verkoop aan collega's en omliggende bedrijven
We hopen op elke dinsdag een 200-tal porties te verkopen.

Waarom dit goed doel?

Na rondvraag bij de collega's kwam De Vlieger er als favoriet uit. Kinderen zijn de basis voor onze toekomst en bij Armonea willen we graag bijdragen om hen kansen te geven die voor hen niet evident zijn. Elk kind heeft recht op een plek waar hij / zij zich veilig en geliefd kan voelen en waar hij/ zij de kans krijgt zich ten volle te ontplooien.

De Vlieger

De Vlieger te Deurne is een begeleidingstehuis erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
We bieden: een verblijf in huiselijke sfeer voor een langere periode; trachten de groeikansen van jongeren te bevorderen en hebben plaats voor jongens en meisjes tussen 3 en 18 jaar.
Ons pedagogisch handelen is gericht naar kinderen, die ons worden toevertrouwd in de Bijzondere Jeugdzorg. Kinderen met een meer complexe context, waarin een terugkeer naar het natuurlijke milieu op korte termijn moeilijk is, vinden hier een verblijf waar hun ontwikkeling en ontplooiing kansen krijgen. We willen een geest van betrokkenheid creëren tussen alle personen van onze kleine gemeenschap en de context, zodat iedereen als persoon gerespecteerd wordt.

Bekijk dit goed doel