Armonea goes spaghetti

Ten voordele van De Vlieger

Tijdens de middag verkopen we in de inkomhal van ons kantoorgebouw
- op 10/12: spaghetti door enkele collega's bereid in een van onze sites
- op 17/12: huisbereide desserts door de collega's
We hopen een 200-tal porties spaghetti te kunnen verkopen en evenveel desserts. Duimen maar!

Waarom dit goed doel?

aan onze medewerkers werd gevraagd een goed doel voor te stellen waarmee ze een persoonlijke connectie hadden. Uit de verschillende voorstellen werd De Vlieger weerhouden, omdat we van mening zijn dat deze jongeren onze toekomst van morgen zullen mee bepalen en daarom alle kansen moeten krijgen. Investeren in hen is investeren in onze toekomst!
Bovendien verdient elk kind een plek waarin hij zich veilig en geliefd kan voelen.

De Vlieger

De Vlieger te Deurne is een begeleidingstehuis erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
We bieden: een verblijf in huiselijke sfeer voor een langere periode; trachten de groeikansen van jongeren te bevorderen en hebben plaats voor jongens en meisjes tussen 3 en 18 jaar.
Ons pedagogisch handelen is gericht naar kinderen, die ons worden toevertrouwd in de Bijzondere Jeugdzorg. Kinderen met een meer complexe context, waarin een terugkeer naar het natuurlijke milieu op korte termijn moeilijk is, vinden hier een verblijf waar hun ontwikkeling en ontplooiing kansen krijgen. We willen een geest van betrokkenheid creëren tussen alle personen van onze kleine gemeenschap en de context, zodat iedereen als persoon gerespecteerd wordt.

Bekijk dit goed doel