Arlanxeo steunt vzw Kinderkankerfonds

Ten voordele van Kinderkankerfonds

Ik persoonlijk heb dit jaar voor het eerst de dodentocht gewandeld. Hierbij liet ik mij sponsoren voor vzw Kinderkankerfonds.

Tijdens deze tocht heb ik heel veel nagedacht, nagedacht over wat wij als bedrijf nog kunnen doen voor deze vzw. Omdat we als bedrijf een goed jaar kenden kregen alle werknemers een verdubbeling van hun persoonlijk teambuildingbudget. Een groot stuk gaat naar onze werknemers zelf (omdat ze het écht verdiend hebben), een ander stukje schenken we aan deze vzw in de hoop er heel wat ouders en kinderen, die het ook zo verdienen, mee te helpen.

Arlanxeo toont graag zijn goed hart en geeft deze mensen met plezier een duwtje in de rug.

Waarom dit goed doel?

Omdat wij ondersteuning aan ouders en kinderen die geconfronteerd worden met kanker essentieel vinden. Daar kan nooit voldoende budget voor zijn.

Kinderkankerfonds

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, de bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het kind met kanker en de verbetering van de sociale situatie van betrokken kind en gezin en het ondersteunen van het wetenschappelijk kankeronderzoek.

Bekijk dit goed doel

Video's