Arkcakes

Ten voordele van De Ark - Gemeenschap Antwerpen

Arkcakes (cupcakes) verkopen om zo toch ook wel men steentje te kunnen bijdragen aan mensen die het nodig hebben... die naar mijn gevoel te weinig in het daglicht gezet worden ook de mensen die voor deze hulpbehoevende moeten zorgen mogen gerust een keertje meer in de bloemen gezet worden...
graag zou ik dan ook een grote taart willen veilen in de vorm van een ark... met hulpbehoevende middelen op...dit kan gaan van een babbel een uitstap een rolstoel en zo verder

Waarom dit goed doel?

Mijn mama heeft in 2016 een hersenbloeding gekregen. Ze heeft er zelf voor gekozen om ons in 2017 te verlaten... een nicht van mij is geboren met een open rug...ook zei is niet meer opzichzelf aangewezen,
Haar mama draagt een zeer groot deel van de kosten op zich... waardoor ze zich zelf toch wel een beetje achterop schuift... persoonlijk vind ik dat hier weinig ondersteuning maar vooral begrip voor is van de medemens... of omstaanden... ik wil deze actie steunen omdat ik zelf het gevoel heb dat er weinig steun is van de overheid... wat als de naasten van hulpbehoevende overlijden of er zelfs niet meer naar om willen/kunnen kijken wat als....

De Ark - Gemeenschap Antwerpen

De Ark is een gemeenschap waar mensen met en zonder een mentale beperking samen leven en werken. Het is een plaats waar we voor iedereen een warme thuis willen bieden.

Bij De Ark mag iedereen zichzelf zijn, met zijn eigen sterktes en beperkingen. Door het samenleven bieden we iedereen groeikansen op menselijk en geestelijk gebied.

Verspreid over Mortsel en Boechout hebben we drie leefhuizen, enkele studio's voor begeleid zelfstandig wonen, en een dagcentrum waarin we dit elke dag proberen waar te maken.

Onze gemeenschap wordt omringd door een groot netwerk van vrienden, sympathisanten en vrijwilligers die ons daar elke dag in helpen.

Bekijk dit goed doel