Appelsienen en rosse centjes voor CKG Betlehem

Ten voordele van CKG Betlehem

We verkopen sinaasappels ten voordele van het centrum en verzamelen munten van €0,01 €0,02 €0,05.
We brengen de muntjes naar de bank en geven het bedrag ten voordele van CKG Betlehem.

Waarom dit goed doel?

Er zijn ook kinderen die daar verblijven. Wij willen hen graag jaarlijks een vakantieweek vol leuke activiteiten gunnen en willen daarom mee steunen.
We hebben een nauwe samenwerking met het CKG. Regelmatig zijn er leerlingen van onze school die er verblijven of tijdelijk worden opgevangen.

CKG Betlehem

Het CKG verleent zorg aan alle gezinnen met jonge kinderen tussen O en 12 jaar die moeilijkheden ervaren of vragen hebben betreffende de opvoeding van hun kind(eren).
Er zijn ook kinderen die bij ons verblijven. Wij willen hen graag jaarlijks een vakantieweek vol leuke activiteiten gunnen.
We werken ook aan een nieuw co-housingproject waar we verblijf en ondersteuning bieden aan tienerouders om nadien samen met hun baby alleen te kunnen wonen. Hiervoor werken wij samen met andere organisaties.

Bekijk dit goed doel