Appelflappen for life

Ten voordele van Monnikenheide

We verkopen op bestelling gewone en 'appelstrüdel' appelflappen.

Waarom dit goed doel?

Zelf ben ik werkzaam in Monnikenheide en ervaar ik aan den lijve hoe we elke dag warme en professionele dienstverlening trachten te organiseren voor onze bewoners. Door de persoonsvolgende financiering en - zeer actueel - door correctiefase 2, komt die warme en professionele dienstverlening erg onder druk te staan. Samen met collega's, familie en vrienden willen we een actie op poten zetten die ons financieel kan ondersteunen. Met het geld investeren we graag in extra ontspannings- en activerings mogelijkheden voor onze bewoners. We denken aan trampolines, aangepaste schommel, belevingstuin, ...

Monnikenheide

Monnikenheide biedt al meer dan 45 jaar warme en professionele ondersteuning aan mensen met een beperking. Door optimaal rekening te houden met hun eigen mogelijkheden en door hen te omringen met de juiste zorg, begeleiding en infrastructuur kunnen mensen met een verstandelijke beperking zich volwaardig en geïntegreerd in de maatschappij ontplooien.
Monnikenheide zorgt voor een gedifferentieerd aanbod op het vlak van wonen, dagbesteding en begeleiding aan meer dan 200 mensen met een beperking in diverse werkvormen.

Bekijk dit goed doel