apokaartjes

Ten voordele van Ave Regina

we geven de kinderen en volwassenen met mentale beperking en/of gedragsproblemen die begeleid worden bij Ave Regina graag een financieel duwtje in de rug.

Waarom dit goed doel?

een goed doel in eigen dorp, voor mensen die je kent, dat is fijn om te doen!

Ave Regina

Ave Regina is een begeleidingscentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen in en rond Leuven. Ave Regina biedt een warme omgeving en geïndividualiseerde zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met een bijzondere ondersteuningsnood, en hun netwerk. Vanuit geloof in hun groei en persoonlijke ontwikkeling wordt flexibel en creatief ingespeeld op de zorgvragen en zorgbehoeften. Hiermee wordt een zo zelfstandig mogelijk leven en het vinden van een gelijkwaardige plaats in de samenleving beoogd. Onze cliënten zijn vaak jongeren en volwassenen die zeer prikkelgevoelig zijn en een beperkte frustratietolerantie hebben, wat zich uit in acting-out en agressie. Snoezelen helpt hen om tot rust te komen. Met dit project willen we snoezelmateriaal aankopen om zo goede zorg te bieden. Elke euro brengt ons een stap dichter bij. Dus zet je beste beentje voor en steun ons project!
In naam van de cliënten van Ave Regina alvast een welgemeende DANK U WEL!

Bekijk dit goed doel