Apero Time

Ten voordele van ZOI (Zelfhulpgroep Osteogenesis Imperfecta)

Elk jaar is in de maand december de gezelligste bar van Itegem open “het Keustcafe”. De uitbaters organiseren zich het tweede jaar op rij om een goed doel te steunen. Daarom organiseren we samen met hen de actie “Apero-time”. We zorgen voor een portie kaasblokjes zodat ook de kleine gaatjes gevuld kunnen worden bij een drankje en een gezellige babbel. De opbrengst hiervan gaat integraal naar ZOI.

Waarom dit goed doel?

Voor de derde generatie op rij ondervinden we dagdagelijkse de gevolgen van deze genetische aandoening. Ondanks het hoge niveau van geneeskundige zorgen in België, is het een hele zoektocht geweest om de juiste zorgen te krijgen. Vandaar het belang deze organisatie te steunen.

ZOI (Zelfhulpgroep Osteogenesis Imperfecta)

ZOI is een belangenvereniging voor mensen met OI en wil de ervaringsuitwisseling en onderlinge steun tussen mensen met OI en hun familieleden bevorderen.

Verder wil ZOI zich inzetten om informatie te verstrekken aan belanghebbenden en waar nodig mensen passend doorverwijzen.

Verder is er nog veel wetenschappelijk onderzoek nodig naar OI en OI gerelateerde onderwerpen, dat wil de zelfhulpgroep stimuleren.

Bekijk dit goed doel