apero en snacks @ Worldline X-mas party

Ten voordele van HET DIERENTHUISJE

verkoop apero, snacks en leuke pakjes op de Worldline Kest-party 20/12/2019

Waarom dit goed doel?

Ik ben een grote dierenvriend en sta achter het concept voor een opvang zonder kooien en een opvang die geen dieren euthananseert omdat ze oud, hulpbehoevend of moeilijk te plaatsen zijn, maar zich daar juist op toespitst.

HET DIERENTHUISJE

Het dierenthuisje biedt onderdak aan kansarme dieren die in een gewoon asiel weinig of geen kans maken op adoptie. Ze leven vrij op een groot omsloten terrein en zitten dus niet opgesloten in hokken. We ontfermen ons vooral over dieren die elders niet welkom zijn omwille van hun hoge leeftijd of wegens medische/psychische problemen. Zowel poezen, honden als hoevedieren vangen we op. Kosten noch moeite worden daarbij gespaard. Sommige bewonertjes blijven hier,anderen krijgen nog een eigen liefdevolle thuis. Het Dierenthuisje werkt volledig autonoom en krijgt totaal geen overheidssteun. Elke euro wordt dan ook zeer gewaardeerd!

Bekijk dit goed doel