Anna's dream it, believe it, achieve it... confituur

Ten voordele van BORN IN AFRICA

Door het verkopen van huisgemaakte confituur wil ik tegen de warmste week de opbrengst van de verkoop gebruiken om deze dromen te sponsoren.

Waarom dit goed doel?

Born in Africa moedigt kinderen altijd aan te geloven in hun dromen en we streven ernaar die dromen te verwezenlijken door ze om te vormen in doelstellingen, met een plan en een deadline om het verwezenlijkingsproces te sturen. Met mijn actie wil ik één bepaalde droom of een gedeelte ervan helpen financieren. Hou de Dream in Africa website en Facebook in de gaten voor meer informatie!

BORN IN AFRICA

BIA wil kansarme kinderen uit de sloppenwijken rond Plettenberg Bay in Zuid-Afrika kansen bieden om uit de (kans)armoede te geraken. BIA telt ruim 400 peetkinderen die door hun peetouders in België en andere landen financieel gesteund worden. Sinds enkele jaren stromen studenten, die succesvol het BIA-basisprogramma doorlopen hebben, door naar hogescholen en universiteiten. Onvermogend als ze zelf zijn, draagt BIA voor deze potentials alle kosten van inschrijving, logement, eten, uitrusting en vervoer. Om het hiervoor opgerichte Studiebeursfonds te spijzen haalt BIA bijkomende financiële middelen op bij services clubs, scholen, bedrijven en via vrijwillige donaties. Vrije giften en steunacties zijn dan ook meer dan welkom.

Bekijk dit goed doel