Ambachtelijke lekkernijen voor vzw STAN

Ten voordele van Stan - Trefpunt Verstandelijke Handicap

Verkoop van zelfgebakken koekjes, wafels, cakejes en zelfgemaakte advocaat, confituur en soep.

Waarom dit goed doel?

Stan komt op voor de personen met een verstandelijke handicap. Ze zitten mee aan de onderhandelingstafel van de overheid. Ze streven voor een goed leven voor deze doelgroep. In deze huidige legislatuur is het meer dan nodig dat ze mee overleggen daar er steeds meer moet bespaard worden en de personen met een handicap dreigen hiervan de dupe te worden. vzw Stan betekent dus veel voor deze personen.

Stan - Trefpunt Verstandelijke Handicap

Beter leven met een verstandelijke handicap? Het kan. In een samenleving waar er plaats is voor iedereen. Trefpunt Stan is een organisatie waar mensen met een verstandelijke handicap en hun gezinnen met vereende krachten naar zo’n samenleving streven.

Personen en gezinnen die leven met een verstandelijke handicap komen niet zelden onder druk te staan in hun moeizame zoektocht naar geschikte ondersteuning en een goed evenwicht tussen hun hun job en hun gezin. En dan is het dikwijls ook nog lang wachten op de nodige zorgbudgetten.

Door zich bij Trefpunt Stan aan te sluiten kunnen zij de nodige kracht opdoen om de uitdagingen waarvoor zij staan beter aan te kunnen.

- Bij Stan kunnen mensen met een verstandelijke handicap en hun gezinnen zich samen met lotgenoten ontspannen.
- Stan is een ideaal platform om ervaringen uit te wisselen.
- Stan deelt zijn eigen ervaring en kennis.
- Stan verdedigt de belangen en rechten van mensen met een verstandelijke handicap.

Bekijk dit goed doel