A(mandus)ppelverkoop

Ten voordele van Vogelopvangcentrum Malderen

De leerlingenraad van de Sint-Amandus basisschool Malderen organiseert een appelverkoop.

Alle kinderen van de lagere school kunnen i.p.v. fruit mee te nemen naar school, dit op school kopen.

Waarom dit goed doel?

Wij willen graag zo’n fantastische organisatie (die wel een centje kunnen gebruiken) in ons eigen dorp steunen.

Vogelopvangcentrum Malderen

Het Vogelopvangcentrum Malderen of kortweg VOC, is het enige erkende opvangcentrum voor zieke, gewonde of hulpbehoevende wilde dieren in Vlaams Brabant.
Jaarlijks vangt het VOC 5000-6000 dieren op. Dit gaat dan om jonge, zieke of gewonde dieren. Na verzorging en eventuele revalidatie worden de dieren opnieuw vrijgelaten in hun natuurlijke habitat.
Onze kosten lopen daardoor ook hoog op (denk maar aan voeding, dierenartskosten, onderhoud van de kooien, elektriciteit (couveuses, warmtelampen,...). Het centrum elke dag geopend vanaf 09.00 uur tot 24.00 uur (365 op 365). We kunnen een extra centje dus altijd goed gebruiken!

Bekijk dit goed doel