AMAB Quiz Music for Life

Ten voordele van Josephine vzw

AMAB organiseert jaarlijkse een quiz voor Music for Life. De winnaar mag het prijzengeld schenken aan een goed doel.

Waarom dit goed doel?

De vzw Joséphine heeft als voornaamste sociale doelstelling “ouders of naaste familieleden met minderjarige kinderen, die getroffen zijn door een zware en lang aanslepende ziekte of aandoening, financieel, moreel en maatschappelijk bij te staan in de behandeling van deze ziekte of aandoening, alsook instellingen en verenigingen van welke aard of oorsprong ook, die zich voor ditzelfde doel inzetten, hierin financieel te ondersteunen. Binnen AMAB kennen we persoonlijk 3 van de 5 geëngageerde bestuursleden, die naast hun drukke, voltijdse job, dit initiatief ten harte nemen.
Verder kennen we ook een getroffen slachtoffertje (Sara heeft mentale en fysieke ontwikkelingsachterstand nadat haar mama, zwanger, slachtoffer was tijdens de treinramp in Buizingen) die geholpen is geweest door deze VZW.

Josephine vzw

De vzw “Joséphine” heeft als voornaamste sociale doelstelling “ouders, naaste familieleden en kinderen, die getroffen zijn door een zware en lang aanslepende ziekte of aandoening, financieel, moreel en maatschappelijk bij te staan in de behandeling van deze ziekte

Bekijk dit goed doel