Als Woorden Redden

Ten voordele van VOC Neteland

Als dichter breng ik een twintigtal gedichten over natuur en liefde of in omgekeerde volgorde. Maar ook over de klimaatverandering die mij zo nauw aan het hart ligt : ik probeer mensen een geweten te schoppen. Samen met twee muzikanten sta ik op het podium : Dirk De Sutter met klarinet en zang, Luc Bellemans als gitarist.
Plaats van optreden : authentieke café Molenhuis in Herentals. Zondag 15 december om 15 uur!

Waarom dit goed doel?

Omdat ik erg begaan met de natuur en al wat er in leeft en omdat ik als dichter heel veel inspiratie vind in de natuur. Bovendien is de voorzitter van het VOC Neteland een vriend van mij...

VOC Neteland

VOC Neteland is officieel erkend door het Agentschap voor Bos en Natuur en één van de 10 door Vogelbescherming Vlaanderen erkende opvangcentra voor vogels en wilde dieren. We staan in voor de werking van de provincie Antwerpen en een gedeelte van Vlaams Brabant.
Ons werk bestaat uit het verzorgen van zieke of gekwetste wilde dieren en de dagelijkse administratie hierrond (zoals de registratie van alle binnengekomen slachtoffers) met als doel de herstelde wilde dieren weer vrij te laten in de natuur.
Andere doelstellingen zijn onze accommodatie verder uitbouwen en meewerken aan natuurbescherming en sensibilisering door allerlei acties (b.v. paddenoverzetactie samen met schoolkinderen en in samenwerking met Natuurpunt).

Bekijk dit goed doel