ALS de StRafste school iets organiseert ...

Ten voordele van ALS Liga

Op 25 oktober houdt de Sint-Rafaëlsschool met alle kinderen van de school een sponsorloop - griezelrun op de openbare weg aan de school. De kleuters wandelen, de lagere school loopt!
Tijdens de week van 16 december draaien we gesponsorde liedjes op de speelplaats en de leerlingen zijn de DJ van dienst. Op 19 december is er de 'Warmste rapportenavond' waar ouders, leerlingen en leerkrachten samen met de ouderraad genieten van de goede punten bij een hapje en een drankje. Dit alles ten voordele van de ALS-liga.
ALS de StRafste school iets organiseert...

Waarom dit goed doel?

Onze school wil de ALS-liga steunen omdat de man van een leerkracht van onze school, tevens lid van onze ouderraad, met ALS geconfronteerd wordt. De hele familie toont zich ongelooflijk moedig.
Met onze bijdrage willen we de ALS-liga financieel ondersteunen bij alle initiatieven die zij onderneemt.
Voor het wetenschappelijk zal onze bijdrage goed gebruikt worden ten voordele van de huidige en toekomstige ALS’ers.

ALS Liga

ALS is een progressieve, dodelijke ziekte waarbij de motorische zenuwcellen wegvallen en verlamming intreedt. Ook de functies van spraak, slikken en ademen worden aangetast. Na de diagnose leeft de patiënt gemiddeld 33 maand.

De levenskwaliteit van ALS patiënten (pALS) zo optimaal mogelijk houden en wetenschappelijk onderzoek stimuleren zijn prioriteiten van de ALS Liga. De ALS Liga stelt gratis hoogtechnologische hulpmiddelen ter beschikking om problemen met communicatie en mobiliteit van ALS patiënten op te vangen. Daarnaast informeert de ALS Liga pALS en familieleden over het mogelijke verloop van ALS en verstrekt psychosociale ondersteuning.

Bekijk dit goed doel

Video's