Alehoppa@De Vitrine

Ten voordele van ALEHOPPA

Handwerk- en snoepverkoop ten voordele van www.alehoppa.be op De Vitrine, pop-up shopping event in La Brugeoise, Vaartdijkstraat 5, 8200 Brugge op Zaterdag 7 December van 15u tot 21u.

Waarom dit goed doel?

Kinderen met spierziekten verdienen een extra duwtje in de rug om normaal te kunnen participeren in de maatschappij.

ALEHOPPA

Alehoppa richt zich op het ondersteunen van de integratie van kinderen met een motorische beperking en het verhogen van hun zelfredzaamheid bij het participeren in de dagdagelijkse activiteiten in de samenleving. Dit doet de vzw door het (laten) analyseren van optimale mogelijkheden en het ter beschikking stellen van hulpmiddelen om (school)gebouwen maximaal toegankelijk te maken voor andersmobiele kinderen. Het faciliteren van contacten tussen enerzijds personen op zoek naar gepaste hulpmiddelen voor kinderen met motorische beperkingen en anderzijds personen die deze hulpmiddelen niet langer nodig hebben en ter beschikking stellen. Ook realiseert de vzw zelf niet-medische hulpmiddelen indien hier een nood aan is. Eveneens richt de vzw zich ook tot het opzetten van een netwerk voor informatie- en ervaringsuitwisseling tussen kinderen met een motorische beperking en hun naasten. Tot slot brengt de vzw ook ouders van jonge kinderen met de spierziekte SMA met elkaar in contact.

Bekijk dit goed doel