AGODI - SBDC voor TAJO

Ten voordele van Talentatelier voor jongeren

Op het kerstfeestje zullen er drie acties zijn waarbij we geld inzamelen voor het goede doel:
* Een hapjes- en dessertenbuffet waarvoor een bijdrage wordt gevraagd;
* Een klein marktje waarop spullen van de medewerkers worden verkocht;
* Een muzikale bingo waarvoor bingokaarten worden verkocht.

Waarom dit goed doel?

Vanuit het Agentschap voor Onderwijsdiensten willen wij ons steentje bijdragen aan de motivatie en kansen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Talentatelier voor jongeren

Ondanks alle inspanningen blijft maatschappelijke kwetsbaarheid kansen ontnemen. Om kansen te grijpen moeten jongeren eerst kansen krijgen. Met TAJO wakkeren we de motivatie van jongeren aan. De jongeren krijgen een inkijk in wat ‘later’ zoal in petto heeft opdat ze het belang van ‘je best doen voor later’ beter begrijpen.
Bij TAJO laten we jongeren tussen 10 en 14 jaar via interactieve ateliers kennismaken met de meest uiteenlopend beroepen en de vaardigheden die daarbij horen. Zo kunnen ze zelf ervaren welke vakgebieden hen aanspreken en worden ze gestimuleerd om te gaan studeren in een richting die hen verder brengt, op school en in het leven. Op termijn beoogt TAJO enkele honderden Gentse maatschappelijk kwetsbare jongeren een toekomstperspectief te geven (motto: ‘Jij kan dit ook.’) en hun algemene vaardigheden te vergroten om hen zo te wapenen tegen demotivatie, schooluitval, delinquentie, jeugdwerkloosheid en radicalisering.

Bekijk dit goed doel