Afterwork Café

Ten voordele van Actieve Jeugd van Kortrijk - Kortrijks Jeugdwelszijnswerk

We organiseren een afterwork café waar alle collega's van de stad Kortrijk groep welkom op zijn. We zorgen voor vuurschalen en de bezoekers kunnen zelf hun 'warmte kopen' door middel van een kleine bijdrage een houtblok aan te schaffen. We zorgen ook voor een warme hap en lekkere warme drankjes.

Waarom dit goed doel?

Omdat hun werkingen een meerwaarde zijn voor de Kortrijkse jeugd en ze een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Actieve Jeugd van Kortrijk - Kortrijks Jeugdwelszijnswerk

Vzw AjKo stelt zich tot doel de persoonlijke en maatschappelijke inclusie, emancipatie én participatie van alle kinderen en jongeren te bevorderen, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbare. Dit wil het doen door het organiseren van dagelijkse activiteiten, de brugfunctie vervullen tussen jeugd en haar omgeving en het opkomen voor de belangen van kinderen en jongeren in de hele maatschappelijke context. Vzw AjKo zal als stimulator en regisseur bijdragen tot het versterken van het Kortrijks jeugdwelzijnswerk.

Bekijk dit goed doel