Afterwork 2.0

Ten voordele van Inter

We doen op 25 oktober een afterwork party in het Gildenhuis te Broechem. Deze opbrengst gaan volledig naar MFL.

Waarom dit goed doel?

We werken als thuisverpleegkundigen alleen met mensen met een beperking.
Veel van de collega's gaan regelmatig naar optredens/festivals en evenementen en vinden het fantastisch als onze doelgroep daar maximaal kunnen genieten door het harde werk van Inter.

Inter

Inter streeft naar een toegankelijke en inclusieve samenleving waar iedereen, met of zonder handicap, gelijkwaardig en onafhankelijk aan kan deelnemen. We maken jaarlijks meer dan 300 evenementen toegankelijk voor mensen met een handicap. Ook heel wat muziekfestivals. Daarnaast bieden we toegankelijkheidsadvies bij bouw- en andere projecten, geven we informatie over de toegankelijkheid van gebouwen in Vlaanderen en Brussel op www.toevla.be, antwoorden we op vragen over ontwerpen voor iedereen, geven we vorming over toegankelijkheid, en ondersteunen we beleidsmakers.

Bekijk dit goed doel