After Work party

Ten voordele van Beweging tegen Geweld - vzw Zijn

Er wordt gezorgd voor hapjes,apero,streekbieren,en veel ambiance...en 'happy hour' van 17.30 tot 18.30. Huisdj's en optreden Willy Jacob and the Velvet Cat.

Waarom dit goed doel?

op vraag van medewerkers in onze club

Beweging tegen Geweld - vzw Zijn

Vzw Zijn brengt de samenleving in beweging tegen familiaal geweld om de spiraal van geweld te doorbreken.

Vzw Zijn ziet het als haar taak en uitdaging om het heersende taboe rond seksueel & relationeel geweld te doorbreken en een zo breed mogelijk publiek te informeren, sensibiliseren en te mobiliseren m.b.t. het voorkomen, de ernst, complexiteit en de urgentie van de geweldsthematiek. Vzw Zijn wil dit realiseren door te sensibiliseren, activeren (via acties en campagnes) en door expertise te ontsluiten (via educatieve activiteiten, studiedagen)

Bekijk dit goed doel