AFS Wijnactie

Ten voordele van Het Ventiel vzw

Vanaf maandag 2 december tot en met zondag 15 december schenken we met AFS comité KIP (Kortrijk-Ieper-Poperinge) een deel van onze jaarlijkse wijnactie aan Het Ventiel. Mensen kunnen online wijn bestellen die vervolgens bij één van onze afhaalpunten kunnen worden opgehaald.

Waarom dit goed doel?

Ik kies Het Ventiel omdat mijn nonkel recent overleden is ten gevolge van jongdementie. Tijdens de laatste jaren van zijn leven ging hij sterk achteruit maar hij kreeg altijd veel steun en goede moed bij Het Ventiel.

Het Ventiel vzw

Jongdementie is een ingrijpende ziekte die mensen overvalt in de fleur van hun leven.Veel dingen lukken niet meer, mensen raken in een sociaal isolement.Dit willen we doorbreken met Het Ventiel.Wat vroeger alleen lukte, kan nu samen met een buddy.Samen iets doen, is ook leuker.Voor wat niet meer kan, komt iets nieuws in de plaats.Nadruk ligt op wat er wél nog kan.Het sociaal isolement wordt doorbroken. Mensen met jongdementie komen weer buiten en nemen deel aan het sociale leven samen met hun buddy.Het Ventiel biedt ook groepsactiviteiten aan.Warme contacten met lotgenoten zijn deugddoend en hartverwarmend. Buddy’s zijn geëngageerde vrijwilligers met een hart voor mensen met jongdementie.

Bekijk dit goed doel