Aerobiccen met een hart voor de Korf vzw

Ten voordele van de korf vzw

vzw Sportplus organiseert een aerobice sessie voor iedereen die dit wil op zaterdag 21 december in de Sportcampus Lange Munte. De sessie is van 19u30 tot 21u00.
De sessie is vrij toegankelijk, ook voor niet-leden. Vrije bijdrage voor het goede doel de Korf vzw.

Waarom dit goed doel?

De organisatie de Korf vzw staat in voor jeugdzorg en gebruik hierbij sport als middel om jongeren te ondersteunen.

de korf vzw

Organiseren en ondersteunen van begeleidingstrajecten voor kinderen en jongeren in een (tijdelijk) moeilijke leefsituatie, samen met de ouders en het betrokken netwerk. Extra middelen uit concrete acties worden in eerste instantie ingezet voor het aanbieden en organiseren van vrijetijdsinitiatieven voor deze kinderen en jongeren.

Bekijk dit goed doel