Aedifica's Home made waffles

Ten voordele van ALZHEIMER LIGA VLAANDEREN vzw

Op donderdag 12 en vrijdag 13 december zullen we wafels bakken en op de gelijkvloerse verdieping verkopen aan iederen die in ons gebouw gevestigd is.
We vragen een minimum van €2 per wafel, maar natuurlijk mogen de mensen meer geven.
De opbrengts zal door Aedifica worden verdubbeld en vevolgens gedoneerd worden aan de Alzheimerliga Vlaanderen.

Waarom dit goed doel?

Ons team van actienemers is werkzaam bij Aedifica, een investeerder in zorgvastgoed. Onze uiteindelijke en belangrijkste doelgroep zijn de bewoners van onze woonzorgcentra. Maar door onze bedrijfstructuur en contracten waarbij een beheerder de uitbating van de centra verzorgt, staan we niet in rechtstreeks contact met deze mensen. Daarom willen we een actie organiseren en het geld aan de Alzheimerliga doneren, omdat deze organisatie zich bekommert om een groot deel van onze bewoners.

ALZHEIMER LIGA VLAANDEREN vzw

Alzheimer Liga Vlaanderen is een vzw met als doel personen met (jong)dementie, hun mantelzorgers en familieleden in Vlaanderen te ondersteunen in het omgaan met dementie.
Wij zien een Vlaanderen waar mensen bewust omgaan met dementie en gepaste zorg genieten, waar geen plaats is voor taboes en waar personen met dementie een rechtmatig kwaliteitsvol leven leiden. Voor de Liga staan respect voor de mens met dementie, betrokkenheid met en steun aan de mantelzorger voorop. Binnen Vlaanderen organiseren en begeleiden wij Familiegroepen (Jong)Dementie waarin familieleden en mantelzorgers informatie, ervaringen en steun kunnen uitwisselen. Wij ondersteunen en/of organiseren ook andere activiteiten ter begeleiding van de betrokkenen. Daarnaast maken wij eenieder bewust van de mogelijkheden en de beperkingen rond dementie. Ten slotte bevorderen wij het wetenschappelijk onderzoek in verband met dementie en in verband met begeleiding van mantelzorgers en familieleden van personen met dementie.

Bekijk dit goed doel