Advocaat voor de goede zaak

Ten voordele van contactpunt ncl vzw

In de rand van het kerstontbijt op het werk, verkoop ik potjes hartverwarmende advocaat ten voordele van de zaak vzw contactpunt/ziekte van Batten.

Waarom dit goed doel?

Isabelle en Stefan zelf ouders van 2 ondertussen jongvolwassen kinderen met NCL of de ziekte van Batten, vonden naast de energie en liefde om 4 kinderen groot te brengen nog plaats in hun hart om ook andere ouders, hulpverleners en onderzoekers te ondersteunen in de strijd met en tegen NCL door het oprichten van deze vzw. Zij allen en de getroffen kinderen verdienen al onze hulp.

contactpunt ncl vzw

Contactpunt NCL is een vzw die tot doel heeft om de levenskwaliteit van kinderen en volwassenen die lijden aan NCL (Neurale Ceroïd Lipofuscinosis) te helpen verbeteren. Deze ziekte is genetisch bepaald (autosomaal recessief) en treft jonge kinderen. Kenmerken zijn: blindheid op jonge leeftijd, epilepsie en mentale zowel als fysische retardatie. De kinderen sterven op jeugdige leeftijd daar er nog geen oorzakelijke behandeling is. Gezien er in België nog steeds weinig gekend is omtrent deze ziekte willen we er als vzw werk van maken om initiatieven te nemen en zowel kinderen, ouders, artsen, verzorgers, … met elkaar in contact te brengen. Onze 3 hoofddoelen omschrijven we als volgt: informatie verzamelen en verspreiden, bijstand en hulp verlenen aan patiënten en het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek.

Bekijk dit goed doel