ActieAnkerbandje

Ten voordele van NET & MEN Kanker

Om een steentje bij te dragen aan het vergroten van de bekendheid rond neuro-endocriene kankers start ik 'ActieAnkerbandje'. Dit zelfgemaakte armbandje bevat een anker ten teken van hoop, kracht en verbondenheid. De kleuren zijn die van de zebra, de mascotte voor neuro-endocriene kankers. De verkoop van ActieAnkerbandje verloopt via Facebook en een armbandje kost € 5.

Het is om de vzw NET & MEN Kanker – waar ik zelf ook lid van ben – te steunen dat ActieAnkerbandje in het leven is geroepen. Ik hoop dat we ook op uw steun mogen rekenen! Koop een ankerbandje voor uzelf. Of koop er meerdere en verkoop ze door tijdens een evenement, kermis, marktdag, in uw buurtwinkel of op het werk, bij familie, in de jeugd- of sportvereniging…

Waarom dit goed doel?

Om een steentje bij te dragen aan het vergroten van de bekendheid rond neuro-endocriene kankers start ik 'ActieAnkerbandje'. Dit zelfgemaakte armbandje bevat een anker ten teken van hoop, kracht en verbondenheid om NET, NEC en MEN-patiënten een hart onder de riem te steken.

NET & MEN Kanker

De vzw NET & MEN Kanker België is een vereniging voor patiënten met Neuro Endocriene Tumoren (NET) en Multipele Endocriene Neoplasie (MEN). NET &MEN zijn beide zeldzame aandoeningen en mensen voelen zich hierdoor vaak niet (h)erkend.

De vzw NET &MEN Kanker wil praktische en psychosociale steun bieden, door o.a. het organiseren van gratis info- en ontmoetingsdagen voor patiënten en naasten. Bovendien willen we door kennisverspreiding over NET &MEN foute en/of laattijdige diagnoses voorkomen. Een ‘must’ voor een hogere levensverwachting en een betere levenskwaliteit.

Bekijk dit goed doel