Academie in vuur en vlam voor Villa Njam

Ten voordele van Villa N.J.A.M.

In vuur en vlam voor Villa N.J.A.M.
Benefietconcert door het lerarenteam
van de Stedelijke Academie Muziek, Woord en Dans Vilvoorde.

Op 19 december staan voor één keer eens niet de leerlingen van onze school centraal, maar stappen de leerkrachten in de schijnwerpers.
Het team van onze school, vaak te vinden op nationale en internationale podia, staat op deze avond samen op de scène.
Ze zullen de pannen van het dak spelen en jullie verwennen met een hartverwarmend en boeiend concert.
Oplaaiende emoties verzekerd...

De opbrengst van deze concertavond gaat integraal naar het door ons gekozen project Villa N.J.A.M.

Waarom dit goed doel?

Het project van Villa N.J.A.M. spreekt ons aan omdat het gedachtegoed van onze academie en Villa N.J.A.M. gelijkaardig is.
Ook wij willen een plaats zijn waar kinderen, jongeren en volwassenen zich goed voelen, waar ze gestimuleerd worden om hun talenten te ontwikkelen en hun vrije tijd zinvol besteden.
Wij dragen deze organisatie een warm hart toe omdat zij dit op een prachtige en respectvolle manier realiseren met kwetsbare jongeren en jongvolwassenen.
Dat ze in hun projecten ook vaak rond muziek werken, maakt onze keuze voor deze vzw nog meer voor de hand liggend.

Villa N.J.A.M.

vzw Villa N.J.A.M. zet zich in voor jongvolwassenen met een mentale beperking en autisme. Ze krijgen er na hun schoolloopbaan een zinvolle dagbesteding aangeboden teneinde hun zelfredzaamheid en integratie in de maatschappij te bevorderen.
vzw Villa N.J.A.M. is een kleinschalig privé-initiatief dat in 2016 werd opgestart door enkele ouders omwille van de lange wachtlijsten in de gehandicaptensector.
Villa N.J.A.M. moet voor de jongeren een gezellige plek worden waar vorming en therapie worden aangeboden vanuit hun mogelijkheden en niet vanuit hun beperkingen. Voor het organiseren van activiteiten en opvang is elke euro meer dan welkom.

Bekijk dit goed doel