ABVV Mechelen+Kempen spaart tegen armoede!

Ten voordele van Netwerk tegen Armoede

ABVV Mechelen+Kempen (werknemersdelegatie & werkgever) besloot in 2018 om tijdens de nationale actiedagen van ABVV het loon, dat onder normale omstandigheden wordt betaald, op een aparte rekening te zetten en dit bedrag te schenken aan een goed doel. De werknemers van ABVV M+K kregen dan de normale stakersvergoeding.
Dit bedrag werd nog aangevuld met giften van de vakcentrales BBTK Kempen, ACOD M+K en Metaal Antwerpen.

Waarom dit goed doel?

Als vakorganisatie zien wij, bij het ABVV Mechelen+Kempen, spijtig genoeg steeds meer mensen die in armoede vervallen ook al hebben ze een loon of een ander inkomen.
De werknemersdelegatie, werkgever
en afdelingen BBTK Kempen, Metaal Antwerpen en ACOD M+K besloten daarom om deel te nemen aan de Warmste Week en op dit doel te steunen. Wat hebben we hiervoor gedaan?
Op verschillende nationale actiedagen van ABVV besloot het personeel en de werkgever om de verloning voor deze dagen opzij te zetten op een aparte rekening en deze te besteden aan een goed doel.

Netwerk tegen Armoede

Het Netwerk tegen Armoede verenigt 59 verenigingen waar armen het woord nemen. Die proberen vanuit de kennis en ervaring van mensen in armoede zelf de strijd aan te binden met sociale uitsluiting. Dat doen we onder andere door vormings- en coachingstrajecten in het onderwijs, beleidswerk rond verschillende thema's (onderwijs, wonen, werk, inkomen, schulden, rechtsbijstand, ...) en ondersteuning van mensen.

www.netwerktegenarmoede.be

Bekijk dit goed doel