Aardse Kersthappening

Ten voordele van Pas-sage

Wij verkopen op het Kerkplein van het dorpje Ten Aard lokale dranken en lekkernijen in een warme Kerstsfeer met warme vurigheid.

Waarom dit goed doel?

Geels goed doel.

Pas-sage

Vzw Pas-sage is een kleine organisatie die zich sinds enkele jaren inzet om mensen met een psychische kwetsbaarheid in de Kempen te ondersteunen in hun ambities op vlak van kunsten, erfgoed, sport en cultuurbeleving. De focus ligt daarbij op participatie, zelfontplooiing en re-integratie. Pas-sage heeft een sterke band met het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel dat de werking ondersteunt, o.a. door hun expertise en ook enkele gebouwen op de historische site ter beschikking te stellen. De werking van Pas-sage bestaat vandaag uit de kunstenwerking Yellow Art (atelierwerking), kunstenplatform RIFT, het bezoekerscentrum Pas-sage waar ervaringsdeskundigen opgeleid worden tot (erfgoed)gids en ontmoetingscentrum ’t Vooruitzicht waar mensen met een psychische kwetsbaarheid op laagdrempelige wijze kunnen participeren aan sociaal-artistieke projecten en activiteiten met een sportieve, sociale of culturele invalshoek.

Bekijk dit goed doel