A Special Support for ASS - (Autismespectrumstoornis)

Ten voordele van KOCA vzw

Ik ga in enkele gebouwen van de Vlaamse Overheid (waar ik tewerkgesteld ben) theelichtjes en transparante kerstballen (zelf)opgevuld met snoep of chocolaatjes verkopen t.v.v. Koca vzw.

Waarom dit goed doel?

Ik heb een zoon van 17 jaar met autisme en een mentale beperking. Daar ik iets wil doen voor deze doelgroep heb ik aan KOCA gevraagd met wat ik hen kan helpen. Ze vertelden mij dat ze een grote nood hebben aan hulpmiddelen voor deze kinderen , jongeren en volwassenen. Ik ga kerstpakketjes verkopen en de opbrengst daarvan gaat naar KOCA vzw.

KOCA vzw

KOCA staat ten dienste van kinderen, jongeren en volwassenen die op een of andere manier een communicatiemoeilijkheid hebben. In de eerste plaats hebben we zeer uitgebreide deskundigheid opgebouwd omtrent het ondersteunen van doven en slechthorenden. Kinderen en jongeren met spraaktaal-ontwikkelingsstoornissen kunnen genieten van jarenlang opgebouwde inzichten. Stilaan groeide ook de groep van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme. En ook leer- en gedragsmoeilijkheden werden op een zo vaardig mogelijke manier versterkt. Meer en meer groeit in dit kader de ondersteuning aan kinderen en jongeren met een licht verstandelijke handicap.

Bekijk dit goed doel