A Dog For Life

Ten voordele van Kom op tegen Kanker

Ik knutsel hondjes en verkoop deze voor vijf euro om zo al is het niet veel toch een eigen bijdrage te kunnen leveren voor het onderzoek tegen kanker.

Waarom dit goed doel?

Omdat kanker on dichter treft dan we soms voor mogelijk houden.
Enkel met onze steun kunnen wij deze ziekte stoppen

Kom op tegen Kanker

Elk uur krijgen vijf Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Dag en nacht, zeven dagen op zeven. Kanker is dus alomtegenwoordig en raakt ons allemaal. Van ver of van dichtbij. Kom op tegen Kanker strijdt al 30 jaar voor minder kanker, meer genezing en een betere levenskwaliteit voor mensen met kanker, mensen die kanker gehad hebben en hun naasten. Ondertussen is er al heel wat gerealiseerd. Maar er is nog veel te doen. Nog steeds krijgen een vrouw op de vier en een man op de drie met de ziekte te maken voor haar of zijn 75ste verjaardag. Dus moeten we zorgen voor nog betere preventie, nog gerichter wetenschappelijk onderzoek zodat behandelingen verbeterd worden en bijwerkingen verminderen, een nog betere zorg voor al wie door kanker getroffen wordt.

Bekijk dit goed doel