A cure for ALS

Ten voordele van ALS Liga

Wij zullen huis aan huis zelfgemaakte koekjes, wafeltjes en cupcakes verkopen. Ook in het ziekenhuis AZ Sint-Lucas Gent zal er op dinsdag 17 december een verkoopstand zijn.

Waarom dit goed doel?

De meter van onze dochter Lore heeft de diagnose ALS gekregen. Met deze actie willen wij de ziekte meer bekendheid geven en met het geld willen wij de onderzoeken naar ALS-ziekte steunen.

ALS Liga

ALS is een progressieve, dodelijke ziekte waarbij de motorische zenuwcellen wegvallen en verlamming intreedt. Ook de functies van spraak, slikken en ademen worden aangetast. Na de diagnose leeft de patiënt gemiddeld 33 maand.

De levenskwaliteit van ALS patiënten (pALS) zo optimaal mogelijk houden en wetenschappelijk onderzoek stimuleren zijn prioriteiten van de ALS Liga. De ALS Liga stelt gratis hoogtechnologische hulpmiddelen ter beschikking om problemen met communicatie en mobiliteit van ALS patiënten op te vangen. Daarnaast informeert de ALS Liga pALS en familieleden over het mogelijke verloop van ALS en verstrekt psychosociale ondersteuning.

Bekijk dit goed doel