80's Party 30 jaar De Klokke

Ten voordele van De Klokke vzw

80s Party voor onze 30e verjaardag
met optreden van ambiancegroep De Smarties

Kaarten kopen kan door te klikken op de link van onze website.
Voorverkoop 8€
Steunkaart 8€
Kaarten aan de kassa 10€

Waarom dit goed doel?

De Klokke vzw doet goed werk in het Waasland.

De Klokke vzw

De Klokke vzw stelt zich tot doel een passende begeleiding, woonondersteuning en dagondersteuning aan te bieden voor personen met een verstandelijke beperking.
Onze werking steunt op 2 grote pijlers : volwaardig burgerschap en ondersteuning op maat.
We realiseren 24/24 intensieve opvang zowel in de voorziening als bij de cliënten thuis, ook vangen we mensen met een acute noodsituatie op.
De Klokke is een vereniging zonder winstoogmerk en erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Bekijk dit goed doel