70-80-90-00 Party

Ten voordele van Koninklijk Werk IBIS vzw

fuif ten voordele van het Koninklijk Werk Ibis.
Tickets te verkrijgen op campus Koninklijk Werk Ibis of toerisme Oostende. ( tickets aanwezig vrijdag 20 september)

Prijs ticket --》 10€

dj's:
Marq Taylor
Djonah
Sea-K

vragen of info --> ibisforlife@gmail.com


Wij hopen jullie allen talrijk te mogen ontvangen

Waarom dit goed doel?

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat we de totaalzorg die IBIS aanbiedt aan de jongeren kunnen blijven garanderen. Wij hopen met dit evenement een steentje bij te dragen hieraan.

Koninklijk Werk IBIS vzw

Het Koninklijk Werk IBIS biedt een thuis, opvoeding en opleiding aan kinderen tussen zes en zestien jaar die veelal omwille van een grote zorgvraag extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Het IBIS-werk omvat een school en een internaat. Alle kinderen verblijven in het internaat (permanente opvang ook in weekends en vakanties). De kinderen komen vaak uit moeilijke sociale omstandigheden en/of kansarmoede. De doelstelling van de stichter, Koning Albert I, nl. "De kinderen moeten er gelukkig zijn en al het nodige wordt gedaan om hen te omringen met alle zorgen en toewijding die ze ook thuis zouden krijgen" wordt vandaag ingevuld met een onvoorwaardelijke totaalzorg voor de toevertrouwde kinderen.

Bekijk dit goed doel