6CHAB sponsortocht

Ten voordele van Free Clinic vzw

Leerlingen wandelen voor het goede doel en zamelen zo geld in.

Waarom dit goed doel?

Leerlingen kozen goede doel in de les godsdienst.

Free Clinic vzw

Free Clinic vzw is een laagdrempelige werking die zich richt op mensen die drugs gebruiken en meer specifiek voor hen die moeilijk elders terecht kunnen.
We bieden medisch-socicale hulpverlening aan druggebruikers in het Medisch Sociaal Opvang Centrum (MSOC). Jonge druggebruikers kunnen terecht bij Plug-INN. Vrouwen met drugproblemen krijgen hulp bij PROject en ouders met een verslavingsproblematiek worden ondersteund bij GoiA.
Binnen ons centrum voor sociale activering bieden wen tenslotte een ruim aanbod van activiteiten voor mensen met drugsproblemen.
Je vindt meer info op www.free-clinic.be
Bedankt voor alle steun.

Bekijk dit goed doel