6 Verzorging G

Ten voordele van DE GAMBIAVRIENDEN

De leerlingen verkopen pita aan andere lln en aan leerkrachten.

Waarom dit goed doel?

De leerlingen hebben na stemming dit goede doel gekozen, omdat er een leerlinge in de klas uit Gambia komt.

DE GAMBIAVRIENDEN

Wij zijn actief in Gambia, West Afrika.
Onderwijs, voeding en gezondheidszorg zijn onze drie thema's waarrond onze projecten werken.
Schoolproject : dankzij de VZW hebben 400 kansarme kinderen de kans om naar school te gaan. We zoeken trouwens ook steeds naar nieuwe kandidaat sponsors !
Tuinbouwproject : hiermee helpen we de fruit- en groentetuinen in de scholen in Gambia met zaden, tuinmateriaal, meststoffen. De oogst wordt gebruikt om het middagmaal in de scholen aan te vullen !
Hospitaalproject : steun aan het Health Centre in New Yundum dat instaat voor de medische opvang van meer dan 25.000 mensen ! (levering medicijnen, medisch materiaal...)

Bekijk dit goed doel