6 uren rijdt voor "Dona(a)te for Dementia"

Ten voordele van ALZHEIMER LIGA VLAANDEREN vzw

We vragen deelnemers en toeschouwers doorheen het evenement een kleine bijdrage te doen. In de week vooraf, en tijdens het rallyweekend op 23 en 24 november, gaan we rond met een spaarpot om centjes te ronselen, voor Donaat en voor de Alzheimer Liga.
Dit sluit ook aan bij de sociaal-maatschappelijke rol die we als organisator van een autorally willen nemen.

Waarom dit goed doel?

In Kortrijk zet "Dona(a)te for Dementia vzw" zich in voor de Alzheimer Liga. De actie wordt gedreven door de twee kinderen van Donaat die aan de ziekte lijdt. Donaat was voormalige co-rijder in de rallysport.
Als organisatie van de autorally "6 uren van Kortrijk" vinden we dat dit een mooie link is met ons evenement en steunen we graag deze actie mee. Donaat eindigde immers nog op het eindpodium in de jaren tachtig.

ALZHEIMER LIGA VLAANDEREN vzw

Alzheimer Liga Vlaanderen is een vzw met als doel personen met (jong)dementie, hun mantelzorgers en familieleden in Vlaanderen te ondersteunen in het omgaan met dementie.
Wij zien een Vlaanderen waar mensen bewust omgaan met dementie en gepaste zorg genieten, waar geen plaats is voor taboes en waar personen met dementie een rechtmatig kwaliteitsvol leven leiden. Voor de Liga staan respect voor de mens met dementie, betrokkenheid met en steun aan de mantelzorger voorop. Binnen Vlaanderen organiseren en begeleiden wij Familiegroepen (Jong)Dementie waarin familieleden en mantelzorgers informatie, ervaringen en steun kunnen uitwisselen. Wij ondersteunen en/of organiseren ook andere activiteiten ter begeleiding van de betrokkenen. Daarnaast maken wij eenieder bewust van de mogelijkheden en de beperkingen rond dementie. Ten slotte bevorderen wij het wetenschappelijk onderzoek in verband met dementie en in verband met begeleiding van mantelzorgers en familieleden van personen met dementie.

Bekijk dit goed doel